Tim festivala

Hvala:  Veran Matić, Zoe Gudović, Slavica Stojanović, Mirjana Bobić Mirosavljević, Tijana Despotović, Gordana Predić, Viržini Manfroni, Filip Le Moan, Branislav Glumac, Zoran Andrić, Bojan Đorđević, Dragan Đorđević, Dejan Dabić, Sanja Kojić Mladenov, Slavko Gnjatović, Olivera Ranđić, Dušica Parezanović, Darinka Kovačević, Jelena Kikić, Robert Klajn, Vladimir Šojat, Zorica Rosić, Vladimir Đorđević, Vesna Danilović, Boban Jeftić, Marta Marković, Vuk Žugić, Jelena Stošković, Marjan Vujović, Slavica Škorić, Danijela Samohod, Jelena Galetin, Zoran Cvetanović, Jasna Nikolić, Stevan Tatalović, Robert Kozma.

In memoriam:  Nebojša Popović
Posebno hvala:  Katarini Živanović i Marku Popoviću

KATALOG FESTIVALA:

Urednik kataloga: Rajko Petrović, Ana Stojković
Saradnici: Branka Pavlović, Nikola Budanović
Dizajn i prelom: Nikola Korać
Prevod: Nikola Budanović, Aleksandra Đerić, Edin Ajdinović, Dejana Vukadinović, Isidora Komaromi
Lektura: Bojana Jovanović, Ana Bošnjak
Štampa: Taff line

TIM FESTIVALA:

Direktorka Fonda B92: Maja Čečen
Direktor festivala:  Rajko Petrović
Selektori festivala:  Branka Pavlović, Rajko Petrović
Gost selektor:  Olja Bećković
Urednik Noćnih razgovora: Ivan Milenković
Urednica Cross-medije:  Biljana Tutorov
Koordinatorka festivala:  Ana Stojković
PR festivala:  Jovana Stranjančević
Digital&Web:  Nataša Kilibarda

Podrška u promociji i organizaciji:  Marija Đelić, Venesa Mušović, Nađa Lapčević, Mladen Marić
Vizuelni identitet:  Nikola Korać
Služba za goste:  Jelena Jelić
Srednjoškolske projekcije:  Aleksandra Sporić, Nevena Kovačević, Đurđa Lazović
Koordinator u Nišu:  Dragan Đorđević
Koordinatori u Novom Sadu:  Ana Lagator, Vladimir Crnjanski
Tehnička podrška:  Bojan Palikuća, Marko Milinković
Vozač:  Miroslav Ivković
Tehnička realizacija:  Trimark
Prevodi i tehnička obrada filmova:  Ivana Bogunović
Fotografi: Mladen Marić, Mina Dimitrovski, Jelena Todorović, Andrea Krželj, Iva Pešić, Tea Klincov, Nevena Jovanović, Gordana Ristović, Ana Marković
Video i montaža: Vuk Isailović, Božidar Čović

POSEBNO HVALA SVIM VOLONTERIMA SLOBODNE ZONE BEZ ČIJEG ENTUZIJAZMA I ENERGIJE, NI FESTIVAL NE BI BIO USPEŠNO REALIZOVAN!