Slobodna zona Junior

Projekat Slobodna zona Junior uspostavljen je sa namerom da se kroz vannastavne aktivnosti, srednjoškolcima i osnovcima pruži prilika, da na kreativan način izraze svoje stavove. S druge strane projekat je pokrenut kao odgovor na potrebu za modernizacijom nastave pružanjem podrške institucionalnom dizanju svesti o pitanjima ljudskih prava među mladima.

Slobodna zona Junior je edukativni program koji se sastoji iz dva segmenta: Film kao dodatno nastavno sredstvo u okviru predmeta građansko vaspitanje i Kamp angažovanog dokumentarnog filma za srednjoškolce.

Putem programa Film kao dodatno nastavno sredstvo nastojimo da odgovorimo na potrebu za modernizacijom nastave kako bi je učinili što interaktivnijom. Ovaj program je namenjen nastavnicima građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama, a obuhvata izdavanje DVD kompilacije edukativnih angažovanih filmova, publikovanje priručnika sa predloženim radionicama koji prate filmove iz kompilacije, kao i organizovanje seminara za korišćenje filma u nastavi. Kroz aktivnosti u nastavi i vanškolske programe do 2006. godine do sada smo uspešno sarađivali sa 524 nastavnikom građanskog iz 268 srednjih škola i 86 gradova širom Srbije.

Tokom školske 2011/2012 izdali smo prvi priručnik za osnovne škole uz prateću kompilaciju filmova i organizovali smo 27 radionica za nastavnike kojima je prisustvovalo 667 prosvetnih radnika iz 426 osnovnih škola iz 181 mesta širom Srbije.

Kamp angažovanog dokumentarnog filma Slobodna zona Junior koncipiran je kao radionica za srednjoškolke i srednjoškolce. Cilj radionice jeste da grupi izabranih srednjoškolaca pruži uvid u uzroke, posledice i domete društvenog aktivizma, različite aspekte kreiranja društveno angažovanog filma, da ih ohrabri na interkulturalni dijalog, podstakne i podrži u razvijanju sopstvenih ideja.  Kamp se sastoji iz dva dela. Tokom prvog (dvonedeljnog) dela kampa, polaznici stiču veštine u pisanju scenarija, dramaturgiji, strukturi filma, montaži, kameri, ali i znanja o istorijatom i karakteristikama dokumentarnog filma sa posebnim osvrtom na primere angažovanog filma. Polaznici imaju priliku i da se susretnu sa rediteljima i producentima angažovanih dokumentarnih filmova iz regiona. Na drugom (sedmodnevnom) delu kampa, polaznici rade na oživljavanju svojih ideja filmskih scenarija. Uz predavanja o pičingu i vežbe prezentovanja svojih ideja filmskim profesionalcima, oni se pripremaju za završni deo kampa, a to je realizacija sopstvenih kratkih dokumentarnih filmova.

Treći kamp angažovanog dokumentarnog filma realizovan je tokom 2011/2012 i bio je namenjen srednjoškolcima iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Srbije. Na trećem kampu učestvovalo je 15 srednjoškolaca, a na pičing-forumu ma kraju kampa, članovi komisije izabrali su četiri filmska projekta koja će biti snimljena i premijerno prikazana na Filmskom festivalu Slobodna zona u novemnru 2012.

Segment Slobodna zona Jr/Regionalni kamp angažovanog i dokumentarnog filma 2011/2012 realizovan je u saradnji sa Udruženjem za razvoj građanskog vaspitanja i obrazovanja za demokratiju i Aktivom profesora građanskog vaspitanja Beograda kao i direktnim kontaktom sa nastavnicima koji predaju ovaj predmet. Produkciju pobedničkih filmova finansijski je podržala Ambasada Francuske u Beogradu. Celokupan program Slobodna zona Jr 2011/2012 finansirala je Evropska unija u okviru projekta Podrška civilnom društvu i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.