Seminari

Seminari za korišćenje filma u nastavi

seminari_960x540U okviru projekta Slobodna zona Junior u nedelju, 11.maja u prostoru Kulturnog centra Rex (Jevrejska 16, Beograd) održaće se seminar za korišćenje filma u nastavi Građanskog vaspitanja.

Svi nastavnici koji pohađaju seminar dobiće na neograničeno korišćenje kompilaciju filmova i priručnik sa predloženim radionicama koje odgovaraju kurikulumu nastave građanskog vaspitanja u srednjim školama.

Filmovi programa Slobodna zona Junior prilagođeni su trajanju školskog časa, uzrastu gledalaca i temama koje ovaj predmet obrađuje. Uz svaki komplet filmova osmišljen je i priručnik za profesore koji bi trebalo da im olakša rad u učionici predlažući im dodatne teme za razgovore i moguće metoda rada.

Seminari za nastavnike akreditovani su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Zainteresovani nastavnici više informacija mogu dobiti na telefon 011/3284534 ili na imejl slobodnazonajr@freezonebelgrade.org